Μηχανές Κονκάρδας

BUTTON Machine INTERCHANGE

Κωδικός: B700
Στοκ: 2 τμχ

BUTTON Machine 50mm

Κωδικός: B550
Στοκ: 1 τμχ

BUTTON Machine 59mm

Κωδικός: B559
Στοκ: 2 τμχ

BUTTON Machine 75mm

Κωδικός: B575
Στοκ: 1 τμχ

CUT & ASSEMBLE Machine

Κωδικός: C25
Στοκ: 1 τμχ

BUTTON MOLD diam.25 mm for B700

Κωδικός: M25
Στοκ: 0 τμχ

BUTTON MOLD diam.31 mm for B700

Κωδικός: MG31
Στοκ: 1 τμχ

BUTTON MOLD diam.38 mm for B700

Κωδικός: M38
Στοκ: 1 τμχ

BUTTON MOLD diam.50 mm for B700

Κωδικός: MG50
Στοκ: 6 τμχ

BUTTON MOLD diam.59 mm for B700

Κωδικός: MG59
Στοκ: 0 τμχ

BUTTON MAGNET 75mm (50pcs)

Κωδικός: BUT1010
Στοκ: 372 τμχ

BUTTON Machine 75mm

Κωδικός: BUT9010
Στοκ: 0 τμχ

BUTTON Mold 75mm

Κωδικός: BUT9001
Στοκ: 0 τμχ

BUTTON Cutter 75mm

Κωδικός: BUT9005
Στοκ: 0 τμχ

FRIDGE MAGNET SET 80x53mm (50pcs)

Κωδικός: BUT2025
Στοκ: 97 τμχ

FRIDGE MAGNET Machine 80x53mm

Κωδικός: BUT2020
Στοκ: 2 τμχ

FRIDGE MAGNET Cutter 80x53mm

Κωδικός: BUT2021
Στοκ: 2 τμχ

BUTTON CIRCLE CUTTER metallic (PAD +6tem.)

Κωδικός: CM50
Στοκ: 2 τμχ

BUTTON CIRCLE PUNCH 25mm

Κωδικός: CT25
Στοκ: 2 τμχ

BUTTON CIRCLE PUNCH 31mm

Κωδικός: CT31
Στοκ: 2 τμχ

BUTTON CIRCLE PUNCH 38mm

Κωδικός: CT38
Στοκ: 2 τμχ

BUTTON CIRCLE PUNCH 50mm

Κωδικός: CT50
Στοκ: 7 τμχ

BUTTON CIRCLE PUNCH 59mm

Κωδικός: CT59
Στοκ: 2 τμχ

BUTTON CIRCLE PUNCH 75mm

Κωδικός: CT75
Στοκ: 1 τμχ