Κονκάρδες

BUTTON NEEDLE metal - Diam.25 mm (pack 100)

Κωδικός: CH25
Στοκ: 19 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.25 mm (pack 500)

Κωδικός: CH259
Στοκ: 0 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.31 mm (pack 100)

Κωδικός: CH31
Στοκ: 4 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.31 mm (pack 500)

Κωδικός: CH319
Στοκ: 6 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.38 mm (pack 100)

Κωδικός: CH38
Στοκ: 13 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.38 mm (pack 500)

Κωδικός: CH389
Στοκ: 1 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.50 mm (pack 100)

Κωδικός: CH50
Στοκ: 3 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.50 mm (pack 500)

Κωδικός: CH509
Στοκ: 31 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.59mm (pack 100)

Κωδικός: CH59
Στοκ: 2 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.59mm (pack 500)

Κωδικός: CH599
Στοκ: 6 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.75mm (pack 100)

Κωδικός: CH75
Στοκ: 2 τμχ

BUTTON NEEDLE metal - Diam.75mm (pack 500)

Κωδικός: CH759
Στοκ: 4 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.25 mm (pack 100)

Κωδικός: CH25R
Στοκ: 4 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.25 mm (pack 500)

Κωδικός: CH259R
Στοκ: 1 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.31 mm (pack 100)

Κωδικός: CH31R
Στοκ: 4 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.31 mm (pack 500)

Κωδικός: CH319R
Στοκ: 0 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.38 mm (pack 100)

Κωδικός: CH38R
Στοκ: 4 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.38 mm (pack 500)

Κωδικός: CH389R
Στοκ: 1 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.50 mm (pack 100)

Κωδικός: CH50R
Στοκ: 5 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.50 mm (pack 500)

Κωδικός: CH509R
Στοκ: 1 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.59 mm (pack 100)

Κωδικός: CH59R
Στοκ: 4 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.59 mm (pack 500)

Κωδικός: CH599R
Στοκ: 1 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.75 mm (pack 100)

Κωδικός: CH75R
Στοκ: 4 τμχ

BUTTON MAGNET close - Diam.75 mm (pack 500)

Κωδικός: CH759R
Στοκ: 1 τμχ