Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο

Foils Εκτύπωσης

FOIL TRANSFER 110x50m - WHITE

Κωδικός: RIB1022

FOIL TRANSFER 57x50m - WHITE half

Κωδικός: RIB0022

FOIL TRANSFER 110x60m - BLACK

Κωδικός: RIB1051

FOIL TRANSFER 55x74m - BLACK half

Κωδικός: RIB0050

FOIL TRANSFER 57x50m - PINK HOT

Κωδικός: RIB0012

FOIL TRANSFER 110x50m - PINK

Κωδικός: RIB1010

FOIL TRANSFER 110x50m - GOLD MATT

Κωδικός: RIB1021

FOIL TRANSFER 110x60m - GOLD MATT

Κωδικός: RIB1023

FOIL TRANSFER 110x50m - BLUE

Κωδικός: RIB1053

FOIL TRANSFER 110x50m - BLUE NAVY

Κωδικός: RIB1054

FOIL TRANSFER 110x50m - GREEN

Κωδικός: RIB1056

FOIL TRANSFER 57x50m - GREEN

Κωδικός: RIB0056

FOIL TRANSFER 110x50m - RED

Κωδικός: RIB1055

FOIL TRANSFER 57x50m - RED half

Κωδικός: RIB0055

FOIL TRANSFER 110x50m - BURGUNDY

Κωδικός: RIB1058

FOIL TRANSFER 110x50m - CARAMEL

Κωδικός: RIB1057

FOIL TRANSFER 110x50m - PURPLE

Κωδικός: RIB1059