Χαρτιά Γραφείου

TACK-IT 800 (60mm)

Κωδικός: 9850
Στοκ: 0 τμχ

TACK-IT NOTE (60mm)

Κωδικός: 9851
Στοκ: 28 τμχ

TACK-IT (REFIL) 60X10m

Κωδικός: 9852
Στοκ: 162 τμχ

TACK-IT (REFIL) 45X10m

Κωδικός: 9853
Στοκ: 414 τμχ

TACK-IT (MiniI 20mm x 20m

Κωδικός: 9855
Στοκ: 119 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *SHEET* white (910sh.)

Κωδικός: 9940
Στοκ: 500+ τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* white (910sh.)

Κωδικός: 9950
Στοκ: 268 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK bulk* white (910sh.)

Κωδικός: 9932
Στοκ: 0 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *SHEET* 5 colors (910sh.)

Κωδικός: 9943
Στοκ: 180 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* 5 colors (910sh.)

Κωδικός: 9952
Στοκ: 144 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *SHEET* rainbow (910sh.)

Κωδικός: 9930
Στοκ: 500+ τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* rainbow (910sh.)

Κωδικός: 9945
Στοκ: 379 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* white (375sh.)

Κωδικός: 9970
Στοκ: 0 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* grey (375sh.)

Κωδικός: 9978
Στοκ: 37 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* cream (375sh.)

Κωδικός: 9977
Στοκ: 86 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* yellow (375sh.)

Κωδικός: 9974
Στοκ: 49 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* pink (375sh.)

Κωδικός: 9982
Στοκ: 0 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* lilac (375sh.)

Κωδικός: 9975
Στοκ: 0 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* blue (375sh.)

Κωδικός: 9971
Στοκ: 0 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* green (375sh.)

Κωδικός: 9972
Στοκ: 20 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* peach (375sh.)

Κωδικός: 9983
Στοκ: 25 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* orange (375sh.)

Κωδικός: 9976
Στοκ: 46 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* red (375sh.)

Κωδικός: 9973
Στοκ: 0 τμχ

MEMO CUBE 9x9 *STICK* fluo (375sh.)

Κωδικός: 9979
Στοκ: 34 τμχ