Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο
Δεύτερα - Παρασκευή
8:30 - 16:00

Plates

PLATE - WHITE (7.5") 18.75cm

Κωδικός: PLA1010

PLATE - WHITE (10") 25cm

Κωδικός: PLA1110

PLATE - RED STRAWBERRY (8") 20cm

Κωδικός: PLA2000

PLATE - LOTUS LEAF (8") 20cm

Κωδικός: PLA2001

PLATE - GREEN EDGE (8") 20cm

Κωδικός: PLA2002

PLATE - VINE (8") 20cm

Κωδικός: PLA2003

PLATE - BLUE FLOWER (8") 20cm

Κωδικός: PLA2100

PLATE - GOLDEN PATTERN (8") 20cm

Κωδικός: PLA2101

PLATE - SILVER RIM (8") 20cm

Κωδικός: PLA2103

PLATE - YELLOW edge (8") 20cm

Κωδικός: PLA2200

PLATE - RED edge (8") 20cm

Κωδικός: PLA2201

PLATE - GREEN edge (8") 20cm

Κωδικός: PLA2202

PLATE - BLUE edge (8") 20cm

Κωδικός: PLA2203

BOX - PLATE 8" paper board

Κωδικός: BOX8010

BOX - PLATE 10" paper board

Κωδικός: BOX8020