Ρολά για Plotters

COPIER PAPER (NAVIGATOR) 80gr. - 620x150m

Κωδικός: 2462
Άφιξη: 01/08/21

COPIER PAPER (STANDARD) 80gr. - 594x150m

Κωδικός: 2622
Άφιξη: 01/08/21

COPIER PAPER (STANDARD) 80gr. - 841x150m

Κωδικός: 2621
Άφιξη: 01/08/21

COPIER PAPER (STANDARD) 80gr. - 914x175m

Κωδικός: 2670
Άφιξη: 01/08/21

INKJET PAPER (STANDARD) 90gr. - 420x50m

Κωδικός: 9420
Άφιξη: 01/08/21

INKJET PAPER (STANDARD) 90gr. - 610x50m

Κωδικός: 9610
Άφιξη: 01/08/21

INKJET PAPER (STANDARD) 90gr. - 841x50m

Κωδικός: 9841
Άφιξη: 01/08/21

INKJET PAPER (STANDARD) 90gr. - 914x50m

Κωδικός: 9914
Άφιξη: 01/08/21

INKJET PAPER (STANDARD) 80gr. - 420x50m

Κωδικός: 9421
Άφιξη: 01/08/21

INKJET PAPER (STANDARD) 80gr. - 594x50m

Κωδικός: 9595
Άφιξη: 01/08/21

INKJET PAPER (STANDARD) 80gr. - 610x50m

Κωδικός: 9605
Άφιξη: 01/08/21

INKJET PAPER (STANDARD) 80gr. - 841x50m

Κωδικός: 9835
Άφιξη: 01/08/21

INKJET PAPER (STANDARD) 60gr. - 610x50m

Κωδικός: 9600
Άφιξη: 01/08/21