Σφραγίδες

IMPRINT stamp body (11) 38x14mm

Κωδικός: STM8911
Στοκ: 3 τμχ

IMPRINT stamp body (12) 47x18mm

Κωδικός: STM8912
Στοκ: 9 τμχ

IMPRINT stamp body (13) 58x22mm

Κωδικός: STM8913
Στοκ: 10 τμχ

TRODAT stamp body (4910) 26x9mm

Κωδικός: STM4910
Στοκ: 15 τμχ

TRODAT stamp body (4911) 38x14mm

Κωδικός: STM4911
Στοκ: 0 τμχ

TRODAT stamp body (4912) 47x18mm

Κωδικός: STM4912
Στοκ: 0 τμχ

TRODAT stamp body (4913) 58x22mm

Κωδικός: STM4913
Στοκ: 10 τμχ

TRODAT stamp body (4914) 64x26m

Κωδικός: STM4914
Στοκ: 1 τμχ

TRODAT stamp body (4915) 70x25mm

Κωδικός: STM4915
Στοκ: 10 τμχ

TRODAT stamp body (4929) 50x30mm

Κωδικός: STM4929
Στοκ: 5 τμχ

TRODAT stamp body (4928) 60x33mm

Κωδικός: STM4928
Στοκ: 16 τμχ

TRODAT stamp body (4927) 60x40mm

Κωδικός: STM4927
Στοκ: 7 τμχ

TRODAT stamp body (4926) 75x38mm

Κωδικός: STM4926
Στοκ: 10 τμχ

TRODAT stamp body (4917) 50x10mm

Κωδικός: STM4917
Στοκ: 4 τμχ

TRODAT stamp body (4916) 70x10mm

Κωδικός: STM4916
Στοκ: 10 τμχ

TRODAT stamp body (4922) 20x20mm

Κωδικός: STM4922
Στοκ: 20 τμχ

TRODAT stamp body (4923) 30x30m

Κωδικός: STM4923
Στοκ: 10 τμχ

TRODAT stamp body (4924) 40x40mm

Κωδικός: STM4924
Στοκ: 10 τμχ

TRODAT stamp body (4630) Diam.30mm

Κωδικός: STM4630
Στοκ: 24 τμχ

TRODAT stamp body (4642) Diam.42mm

Κωδικός: STM4642
Στοκ: 0 τμχ

TRODAT DATER stamp body (4810) 3.8mm

Κωδικός: STM4810
Στοκ: 0 τμχ

TRODAT DATER stamp body (4850) 3.8mm-25x5mm

Κωδικός: STM4850
Στοκ: 1 τμχ

TRODAT DATER stamp body (4820) 4mm

Κωδικός: STM4820
Στοκ: 1 τμχ

TRODAT DATER stamp body (4750) 4mm-41x24mm

Κωδικός: STM4750
Στοκ: 1 τμχ