Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο
Δεύτερα - Παρασκευή
8:30 - 16:00

Πακετάρισμα

SEALER MACHINE

Κωδικός: 4010P

SEALER TAPE (GREEN)

Κωδικός: 4020P

TAPE CUTTER - BLACK

Κωδικός: 3750

TAPE CUTTER - RED

Κωδικός: 3751

TAPE CUTTER - BLUE

Κωδικός: 3752

TAPE CUTTER - PURPLE

Κωδικός: 3753

SIMPLE PACKET MACHINE- BLITZ

Κωδικός: PAC1010

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2012

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2014

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2015

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2016

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2017

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2018

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2019

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2020

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2021

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2022

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2023

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2024

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2025

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2026

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2027

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm Clear

Κωδικός: PAC2028

WRAP ROLL (SINGLE) 30x30cm

Κωδικός: PAC2029