Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο
Δεύτερα - Παρασκευή
8:30 - 16:00

Small Packs

SMART PRINT - A4 - 50gr./100sh

Κωδικός: 1932A

SMART PRINT - A3 - 50gr./100sh

Κωδικός: 1933A

SMART PRINT - A4 - 60gr./100sh

Κωδικός: 1929A

SMART PRINT - A3 - 60gr./100sh

Κωδικός: 1939A

DISCOVERY - A4 - 75gr./100sh

Κωδικός: 1011A

DISCOVERY - A3 - 75gr./100sh

Κωδικός: 1012A

NAVIGATOR - A4 - 80gr./10sh

Κωδικός: 1915B

NAVIGATOR - A4 - 80gr./100sh

Κωδικός: 1670A

NAVIGATOR - A3 - 80gr./100sh

Κωδικός: 1675A

NAVIGATOR - A4 - 90gr./100sh

Κωδικός: 1680A

NAVIGATOR - A3 - 90gr./100sh

Κωδικός: 1685A

NAVIGATOR - A4 - 100gr./100sh

Κωδικός: 1690A

NAVIGATOR - A3 - 100gr./100sh

Κωδικός: 1695A

NAVIGATOR - A4 - 120gr./100sh

Κωδικός: 1697A

NAVIGATOR - A3 - 120gr./100sh

Κωδικός: 1699A

CLAIRMAIL - A4 - 160gr./10sh

Κωδικός: 2618B

CLAIRMAIL - A4 - 160gr./50sh

Κωδικός: 2618A

CLAIRMAIL - A3 - 160gr./50sh

Κωδικός: 2619A

CLAIRMAIL - A4 - 210gr./25sh

Κωδικός: 2216A

CLAIRMAIL - A3 - 210gr./25sh

Κωδικός: 2217A

CLAIRMAIL - A4 - 250gr./25sh

Κωδικός: 2230A

CLAIRMAIL - A3 - 250gr./25sh

Κωδικός: 2232A

CLAIRMAIL - A4 - 300gr./25sh

Κωδικός: 1959A

CLAIRMAIL - A3 - 300gr./25sh

Κωδικός: 1960A