Χαρτιά & Film Subli

PAPER TRIMMER A3

Κωδικός: 290610
Στοκ: 15 τμχ

DYESUB SUBLI-PAPER (A4 200sh.) 21x29.7cm - 120gr.

Κωδικός: SUBA4
Στοκ: 308 τμχ

DYESUB SUBLI-PAPER (A4+ 200sh.) 24.14x32.9cm - 120gr.

Κωδικός: SUBA44
Στοκ: 2 τμχ

DYESUB SUBLI-PAPER (A5 400sh.) 21x14.85cm - 120gr.

Κωδικός: SUBA5
Στοκ: 2 τμχ

DYESUB SUBLI-PAPER (for Mugs 600sh.) 21x9.9cm - 120gr.

Κωδικός: SUBA6
Στοκ: 0 τμχ

DYESUB SUBLI-PAPER (A3 100sh.) 42x29.7cm - 120gr.

Κωδικός: SUBA3
Στοκ: 141 τμχ

DYESUB SUBLI-PAPER (A3+ 100sh.) 48.3x32.9cm - 120gr.

Κωδικός: SUBA33
Στοκ: 30 τμχ

TRUEPIX SUBLI-PAPER (A4 100sh.) 21x29.7cm - 120gr.

Κωδικός: PA4
Στοκ: 1 τμχ

TRUEPIX SUBLI-PAPER (A3 100sh.) 42x29.7cm - 120gr.

Κωδικός: PA3
Στοκ: 1 τμχ

EPSON SUBLI-PAPER (A4 100sh.) 21x29.7cm - 87gr.

Κωδικός: C13S400078
Στοκ: 20 τμχ

EPSON SUBLI-PAPER (A3 100sh.) 42x29.7cm - 87gr.

Κωδικός: C13S400077
Στοκ: 10 τμχ

TRUEPIX SUBLI-ROLL (33cm x 30.48m) 120gr.

Κωδικός: R13
Στοκ: 5 τμχ

TRUEPIX SUBLI-ROLL (43cm x 30.48m) 120gr.

Κωδικός: R17
Στοκ: 9 τμχ

TRUEPIX SUBLI-ROLL (61cm x 30.48m) 120gr.

Κωδικός: R24
Στοκ: 0 τμχ

TRUEPIX SUBLI-ROLL (111cm x 30.48m) 120gr.

Κωδικός: R44
Στοκ: 1 τμχ

EPSON SUBLI-ROLL (21cm x 30.48m) 87gr.

Κωδικός: C13S400082
Στοκ: 5 τμχ

EPSON SUBLI-ROLL (29.7cm x 30.48m) 87gr.

Κωδικός: C13S400081
Στοκ: 7 τμχ

EPSON SUBLI-ROLL (43.2cm x 30.48m) 87gr.

Κωδικός: C13S400079
Στοκ: 0 τμχ

EPSON SUBLI-ROLL (61cm x 30.48m) 87gr.

Κωδικός: C13S400080
Στοκ: 0 τμχ

EPSON SUBLI-ROLL (61cm x 91.4m) 105gr. (not for F500)

Κωδικός: C13S045480
Στοκ: 3 τμχ

EVOLUTION SUBLI-ROLL (43cm x 60m) 73gr.

Κωδικός: R043
Στοκ: 30 τμχ

EVOLUTION SUBLI-ROLL (61cm x 60m) 73gr.

Κωδικός: R061
Στοκ: 26 τμχ

EVOLUTION SUBLI-ROLL (111.8cm x 120m) 73gr.

Κωδικός: R110
Στοκ: 19 τμχ

EVOLUTION SUBLI-ROLL (162cm x 200m) 73gr.

Κωδικός: R162
Στοκ: 3 τμχ