Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο
Δεύτερα - Παρασκευή
8:30 - 16:00

Trophee 120gr

A4 120gr Grey Pearl

Κωδικός: 1201

A3 120gr Grey Pearl

Κωδικός: 1301

A4 120gr Grey Steel

Κωδικός: 1273

A3 120gr Grey Steel

Κωδικός: 1274

A4 120gr Cream

Κωδικός: 1242

A3 120gr Cream

Κωδικός: 1302

A4 120gr Chamois

Κωδικός: 1203

A3 120gr Chamois

Κωδικός: 1303

A4 120gr Caramel

Κωδικός: 1244

A3 120gr Caramel

Κωδικός: 1304

A4 120gr Orange

Κωδικός: 1205

A3 120gr Orange

Κωδικός: 1305

A4 120gr Apricot

Κωδικός: 1275

A3 120gr Apricot

Κωδικός: 1276

A4 120gr Peach

Κωδικός: 1243

A3 120gr Peach

Κωδικός: 1356

A4 120gr Gold

Κωδικός: 1206

A3 120gr Gold

Κωδικός: 1386

A4 120gr Daffodil

Κωδικός: 1207

A3 120gr Daffodil

Κωδικός: 1307

A4 120gr Canary

Κωδικός: 1248

A3 120gr Canary

Κωδικός: 1308

A4 120gr Salmon

Κωδικός: 1209

A3 120gr Salmon

Κωδικός: 1309