Ξύλινες Κορνίζες & Κουτιά

WOODEN PHOTO PA.- GLOSS WH.- 10x15

Κωδικός: CL3032
Άφιξη: 27/08/21

WOODEN PHOTO PA.- GLOSS WH.- 18x27

Κωδικός: CL3034
Άφιξη: 27/08/21

WOODEN PHOTO PANELS - GLOSS WH.-20.32X25.40

Κωδικός: CL4286
Άφιξη: 27/08/21

WOODEN PHOTO PA.- GLOSS WH.- 30x40

Κωδικός: CL3037
Άφιξη: 27/08/21

WOODEN PHOTO PA.- GLOSS WH.- 15x15

Κωδικός: CL4720
Άφιξη: 27/08/21

WOODEN PHOTO PA.- GLOSS WH.- 20.3x20.3

Κωδικός: CL4724
Άφιξη: 27/08/21

WOODEN PHOTO PA.- GLOSS WH.- 29.1x29.1

Κωδικός: CL3036
Άφιξη: 27/08/21

WOODEN PHOTO PA.- NATURAL MATT - 20.32x25.40

Κωδικός: CL4529
Άφιξη: 27/08/21

WOODEN PHOTO PA.- NATURAL MATT - 27.94x35.56

Κωδικός: CL4531
Άφιξη: 27/08/21

MDF - PHOTO FRAME 20x25cm (12mm)

Κωδικός: FRA0001

MDF - PHOTO FRAME 25x25cm (12mm)

Κωδικός: FRA0003

MDF - PHOTO FRAME 20x30cm (12mm)

Κωδικός: FRA0002

MDF - PHOTO FRAME 25x30cm (12mm)

Κωδικός: FRA0006

MDF - PHOTO FRAME 25x30cm (12mm)

Κωδικός: FRA0009

MDF - PHOTO FRAME 25x30cm (12mm)

Κωδικός: FRA0011