Χριστουγεννιάτικα

XMAS - BALL 8cm/RED with Golden Sparkle

Κωδικός: XBL1010
Στοκ: 351 τμχ

XMAS - BALL 8cm/RED

Κωδικός: XBL1020
Στοκ: 0 τμχ

XMAS - BALL 8cm/PINK

Κωδικός: XBL1021
Στοκ: 203 τμχ

XMAS - BALL 8cm/BLUE

Κωδικός: XBL1022
Στοκ: 129 τμχ

XMAS - BALL 8cm/GREEN

Κωδικός: XBL1023
Στοκ: 303 τμχ

XMAS - BALL 8cm/GOLD

Κωδικός: XBL1024
Στοκ: 0 τμχ

XMAS - BALL 8cm/SILVER

Κωδικός: XBL1025
Στοκ: 0 τμχ

XMAS - BALL 6cm/RED

Κωδικός: XBL1030
Στοκ: 35 τμχ

XMAS - BALL 6cm/PINK

Κωδικός: XBL1031
Στοκ: 195 τμχ

XMAS - BALL 6cm/BLUE

Κωδικός: XBL1032
Στοκ: 185 τμχ

XMAS - BALL 6cm/GREEN

Κωδικός: XBL1033
Στοκ: 136 τμχ

XMAS - BALL 6cm/GOLD

Κωδικός: XBL1034
Στοκ: 101 τμχ

XMAS - BALL 6cm/SILVER

Κωδικός: XBL1035
Στοκ: 220 τμχ

XMAS BALL - ASSORTED COLORS (10pcs) Diam. 8cm

Κωδικός: XBL1099
Στοκ: 96 τμχ

XMAS BALL - CLEAR/WHITE- Diam. 8cm

Κωδικός: XBL2051
Στοκ: 50 τμχ

XMAS BALL - CLEAR/SILVER- Diam. 8cm

Κωδικός: XBL2050
Στοκ: 68 τμχ

XMAS BALL - CLEAR/GOLD- Diam. 8cm

Κωδικός: XBL2052
Στοκ: 50 τμχ

XMAS BALL - CLEAR/RED- Diam. 8cm

Κωδικός: XBL2053
Στοκ: 85 τμχ

XMAS BALL - CLEAR/GREEN- Diam. 8cm

Κωδικός: XBL2054
Στοκ: 371 τμχ

XMAS BALL - CLEAR/WHITE- Diam. 6cm

Κωδικός: XBL2041
Στοκ: 389 τμχ

XMAS BALL - CLEAR/SILVER- Diam. 6cm

Κωδικός: XBL2040
Στοκ: 384 τμχ

XMAS BALL - CLEAR/GOLD- Diam. 6cm

Κωδικός: XBL2042
Στοκ: 389 τμχ

XMAS BALL - CLEAR/RED- Diam. 6cm

Κωδικός: XBL2043
Στοκ: 386 τμχ

XMAS BALL - CLEAR/GREEN- Diam. 6cm

Κωδικός: XBL2044
Στοκ: 394 τμχ